info@artimalimusavirlik.com
0554 324 24 03
Artı Mali Muşavirlik

Muhasebe Defter Tutma

Yasal muhasebe defter tutma, Muhasebe defter tutmak mecburi midir? Muhasebe defter tutulmadığında cezası var mıdır?

Kimler defter tutmak zorundadır: Türkiye vergi yasalarına göre ticari bir işletme işleten tacirler muhasebe defteri tutmak zorundadır. Muhasebe defterlerini tutmayan, gerekli zamanlarda bu defterleri tutarak ulaştığı mali verilerini beyanname vasıtasıyla Maliye’ye bildirmeyen tacirler ağır yaptırımlarla karşılaşabilirler.

Defter tutma düzeni: Son teknolojik gelişmeler ile beraber, muhasebe kayıtlarının elektronik ortamlara aktarımı hızlanmış, işletmelerin finansal yapısı şeffaf bir duruma gelmiştir. Bu nedenle, etkin bir muhasebe sistemi, muhasebe defterlerinizin düzenli tutulmasını sağlayacak, mali risklere karşı, işletmenizi koruyacaktır. Bununla birlikte, kayıt nizamı sağlanmış muhasebe defterleri, işletmenizin finansal durumu hakkında ihtiyacınız olan mali bilgileri almanızı kolaylaştıracak, işletmeniz için daha isabetli kararlar vermenize yardımcı olacaktır.

Neden Biz !

İşletmemiz, küçük ölçekli şahıs şirketlerinden, uluslararası faaliyet gösteren, çok büyük hacimli şirketlere kadar, bütün işletmelere, muhasebe defterlerinin tutulması, finansal raporların hazırlanması, vergi beyanname ve bildirimlerinin hazırlanması konularında hizmet verebilecek, tecrübe, bilgi, vasıflı personel ve altyapıya sahiptir.

Hizmetlerimiz

Vergi mükelleflerinin, yasal muhasebe defterlerini, kendi bünyemizde, yüksek kalite standartları ve gizlilik ilkeleri kapsamında tutuyoruz. Gerekli vergi bildirimlerini hazırlayıp, finansal raporları düzenli bir şekilde yönlendiriyoruz.

Yerinde Hizmet

Talep edilmesi durumunda mükelleflerimizin, kendi işletmesinde, yerinde etkin bir muhasebe defter tutma sistemi kuruyoruz. Kendi işletmesinde, muhasebe sistemini takip edecek personel konusunda yönlendirme yapıyoruz.

Mesleki Eğitim

Personelin mesleki eğitimi ve denetimini gerçekleştirip, finansal raporları, şirket yetkililerine yönlendiriyoruz.

Türkiye vergi yasalarına göre, ticari bir işletme işleten tacirler, mali hareketlerini kaydetmek ve muhasebe defteri tutmak zorundadır. Gerektiği zamanlarda , vergi otoritelerine ibraz edilmek zorunda olunan muhasebe defterleri tutulmaması durumunda, tacirler , ağır yaptırımlarla karşılaşabilmektedir.

Günümüzde ki teknolojik gelişmeler kapsamında, muhasebe işlemlerinin elektronik ortamlara aktarımı hızlanmış, şirketlerin finansal yapısı şeffaf bir duruma gelmiştir. Bu nedenle , etkin bir muhasebe sistemi, muhasebe defterlerinizin düzenli tutulmasını sağlayacak, mali risklere karşı, şirketinizi koruyacaktır. Bunun yanında, düzenli takip edilen muhasebe defterleri, şirketinizin finansal durumu hakkında ihtiyacınız olan mali bilgileri almanızı kolaylaştıracak, şirket için daha isabetli kararlar vermenize yardımcı olacaktır.

Şirketimiz, küçük ölçekli şahıs şirketlerinden, global faaliyet gösteren, çok büyük hacimli şirketlere kadar, her büyüklükteki şirketlere, muhasebe defterlerinin tutulması, finansal raporların hazırlanması, vergi beyanname ve bildirimlerinin hazırlanması konularında hizmet verebilecek, tecrübe, bilgi, vasıflı personel ve altyapıya sahiptir.

Mükelleflerimizin yasal muhasebe defterlerini, kendi şirketimizde , yüksek kalite standartları ve gizlilik ilkeleri kapsamında tutuyoruz. Gerekli vergi bildirimlerini hazırlayıp, finansal raporları düzenli bir şekilde yönlendiriyoruz.

Arzu eden mükelleflerimizin, kendi şirketlerinde, etkin bir muhasebe defter tutma sistemi kuruyoruz. Kendi şirketlerinde, muhasebe sistemini takip edecek personelleri buluyoruz. Muhasebe elemanlarının mesleki eğitimi ve denetimini gerçekleştirip, finansal raporları, şirket yetkililerine yönlendiriyoruz.